30.11.2018

Onderhoud 2018 2019 week 48

Ook onze machinisten hebben met frisse moed een begin gemaakt met hun onderhoud, hieronder het verslag van zaterdag 24 november.

Zoals de bootsman in zijn eerste verslag verwoorde zijn ook wij begonnen met het onderhoud. Een kleine anekdote, exact een jaar geleden zijn we ook op deze dag gestart. Voor we begonnen met sleutelen is er eerst een vergadering belegt met de machinisten. De onderhoud- lijst alsmede voorstellen zijn besproken, hierbij werden enkele afspraken gemaakt over voortgang, vastlegging gegevens enz. Van BB-generator hebben we de smeerolie ververst, en   hebben we twee aanzetluchtkleppen van de hoofdmotor gedemonteerd Deze worden uit elkaar gehaald en schoongemaakt. Ook hebben we van de carter deksels de moeren losgemaakt t.b.v. inspectie, daarbij hebben we speling gemeten van de drijfstang lager cilinder 1.    Het meten van de drijfstang lager is een uitvloeisel van het voorstel om het “bonken” van cilinder 1, geconstateerd afgelopen tijd, te onderzoeken. Tevens hebben we van de dek generator de verstuivers gedemonteerd, deze worden door een bedrijf schoongemaakt en getest. Kortom een begin is gemaakt.

Mooi mannen we maken er met z’n allen weer een mooi project van dit onderhoud, in de salon hebben we de reddingsvestenkist losgehaald en is een deel van de beschieting aan de onderzijde verwijderd, een secuur werkje maar voor Enno van Schrier een koud kunstje met natuurlijk de onontbeerlijke hulp van ondergetekende. Nu zijn ook de drinkwatervulleiding en de ontluchtingsleiding zichtbaar, eerst was nog niet te zien waar het probleem van de lekkage vandaan kwam, maar nadat de cement laag losgehakt was rond de leiding bleek al gauw dat de oude leiding compleet doorgerot was. Er zal nu een oplossing gezocht moeten gaan worden hoe dit te repareren. Ook de bar is nu geheel losgehaald en dat klusje had nog wel wat voeten in aarde, maar is uiteindelijk wel gelukt. Nu we de ruimte hebben is de afvoer naar de bar, die we ingegoten hadden in dek er weer uitgehakt ten eerste om de leiding te vervangen daar deze verlengd moet worden maar ook om genoeg ruimte te creëren om er een waterleiding bij in te leggen voor de spoelbak die in de bar moet komen. Ondertussen heeft ook Klaas zich ontwikkeld als een stoffeerder, maar dan één die goed is in het verwijderen van linoleum. Een klus die niet meevalt en die nog menig zweetdruppeltje zal kosten.

De Firma Haisma heeft dinsdag de brandstofleidingen naar de verstuivers van BB generator verwijderd om het geheel na te zien en te vervangen, het probleem is dat we regelmatig brandstof in de smeerolie kregen wat veroorzaakt werd door stuk gedrukte ‘tonnetjes’ op deze leidingen. Een probleem wat zich ook bij SB generator voordeed eerder dit jaar, donderdag was alles weer geplaatst en is er proefgedraaid en werkt weer als een zonnetje. Gerrit heeft, voor in de masten en op de kraan, LED verlichting aangeschaft maar we moeten wel even bekijken of dit gaat passen qua grootte en wattage.

Rob


terug naar overzicht