12.03.2020

Onderhoud 2019 2020 week 15

Verslag machinisten van zaterdag 7 maart.

Zoals U wellicht gelezen hebt is het schip afgelopen week in het dok gegaan. Hierdoor hebben enkele machinisten kans gezien om in deze periode aan boord, naast het werf personeel, de klussen te klaren. Het doel van deze periode is om alle buitenboord afsluiters te demonteren en te inspecteren. Plus inspectie van aangewezen tanken. Dit hield in dat in de machinekamer twee tankdeksels losgemaakt zijn. Hiervoor moest er nog een leiding weggehaald worden anders kunnen we er niet bij. Deze zaterdag hebben we, van de gedemonteerde afsluiters de omgeving vast ontroest en schoongemaakt. Ondertussen kwam de firma ‘Van Asperen Valve Care’ die een gedeelte van de afsluiters heeft gereviseerd deze terug brengen. Bij één afsluiter was hij niet zeker van of deze gedaan moest worden. Hiermee ging één van onze machinisten aan de slag met als gevolg dat deze er weer blinkend uit zag. Verder hebben we van de beide zee inlaat filterkasten van het zeekoelwater systeem hoofdmotor inwendig schoon gemaakt. Verder kenmerkte deze zaterdag zich vooral door het schoonmaken van afsluiter vlakken, draad-, en tapeinden plus gedemonteerde leiding vlakken. Dit alles om voorbereid te zijn voor het weer monteren van alles na inspecties. U ziet een dokperiode brengt veel specifiek werk met zich mee.

Ja mannen en dat stopt niet zomaar, de afgelopen week was er een met een gaatje. Nadat MME de diktemetingen had uitgevoerd bleek al snel dat met name de achterpiek en de voorpiek wat broodnodige reparaties nodig hebben. Na overleg met Lloyd’s hebben we besloten beide ruimtes extra te bikken en te borstelen en later alles nogmaals te meten om te zien waar we het staalwerk moeten gaan vervangen. De metingen zullen vrijdag plaatsvinden. Verder zijn alle drinkwater- en ballasttanks (op nr. 7 na) goedgekeurd die laatste zal samen met de smeerolie- en brandstoftank SB op een nadere datum bekeken worden.

Tijdens de inspectie van de MOB kraan bleek dat er een lager versleten is en dat die eerst vervangen dient te worden voordat het testen kan plaatsvinden. Deze week hebben we ook 2x 25mtr ketting vervangen omdat er twee lengtes onder de afkeurmaat zaten, 29.1 mm i.p.v. 34 mm, woensdag hebben we beide ankers weer aan boord gedraaid. Al het werk op de dokvloer begint te lijken op een spoeddokking, eigenlijk waren we gepland voor twee weken werf maar al gauw bleek dat we binnen één week weer te water moesten en dat zou dan donderdag geweest moeten zijn maar door de spoeddokking van MS Vlieland, die averij opgelopen had, is dat uitgesteld tot vrijdagochtend. En in verband met de reparaties die nog plaats moeten vinden zullen we het schip eerst verhalen naar een steiger in de buurt van Icon om volgende week terug te keren aan de steiger bij de werf.

En dan het volgende, na 15 jaar met veel plezier onderhoudsverslagen gemaakt te hebben waarbij ik eerst met nieuwsbrieven via de mail en daarna de laatste jaren ‘Rob ratelt door’ via de website alles verspreid te hebben, heb ik besloten om met ingang van heden te stoppen met mijn verslagen.

Dit alles heeft te maken met het feit dat er zoveel nieuws en foto’s over het wel en wee van de Holland via Facebook verspreid worden dat het niet doenlijk meer is om ‘up to date’ te blijven en daarbij ‘oud’ nieuws verspreiden met mijn verhaal aan het einde van de werkweek. Nogmaals ik heb het met heel veel plezier gedaan en misschien is er in de toekomst iemand die verder kan ‘ratelen’ Dus, dat was hem! Volg voor foto’s onze Facebook pagina om op de hoogte te blijven, dit laatste verslag zal dan ook geen foto’s bevatten.

Rob


terug naar overzicht