16.11.2023

ZEESLEEPBOOT HOLLAND OP WEG NAAR HAAR VIERDE LEVEN

 

ZEESLEEPBOOT HOLLAND OP WEG NAAR VIERDE LEVEN

 

Beste Donateur, Meesleper en Sponsor,

 

Het bestuur van de Stichting Zeesleepboot Holland heeft na intensief overleg de beslissing genomen per 2024 te stoppen met de huidige operationele exploitatie van de historische zeesleepboot. Deze niet eenvoudige beslissing is gebaseerd op een reeks ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Na grondige analyse komt het bestuur tot de conclusie dat de continuïteit en de veiligheid van de huidige exploitatievorm in de toekomst onvoldoende kan worden gewaarborgd. Per direct wordt gewerkt aan een nieuwe bestemming met inachtneming van de uitgangspunten en doelen van de Stichting Zeesleepboot Holland. 

 

Het gaat om een optelsom van ontwikkelingen in de recente jaren, die tot dit moeilijke besluit hebben geleid. Om een zeeschip als de Holland op de huidige wijze in de vaart te kunnen houden zijn veel gediplomeerde vrijwilligers nodig met een geldige vaarbevoegdheid. De pensioengerechtigde leeftijd wordt echter steeds verder verhoogd en vroegpensioen is weggevallen. Hierdoor zijn er in tegenstelling tot vroeger steeds minder vroeg gepensioneerde vrijwilligers beschikbaar en dat heeft direct consequenties voor de wijze waarop de stichting het MS Holland exploiteert. Het aantal vrijwilligers stagneert namelijk al jaren. Dat komt onder meer omdat de huidige groep ervaren vrijwilligers steeds ouder wordt en langzaam afbouwt, terwijl jonge aanwas te beperkt is. Een operationele/commerciële exploitatie op basis van vrijwillige gediplomeerde bemanning is dan op termijn niet houdbaar. 

 

Er zijn vervolgens verschillende alternatieve scenario’s onderzocht.

Zo is het schip bemannen met een volledige vaste ervaren crew overwogen, maar dat is niet alleen lastig qua beschikbaarheid, het is voor de stichting ook onbetaalbaar. Ook het onderhoud, de grotere renovaties en de noodzakelijke certificering van het ruim 70 jaar oude zeeschip kosten veel geld. Het wordt steeds lastiger om voldoende fondsen en financiële steun te verwerven, omdat dit maatschappelijk en politiek aan steeds meer eisen moet voldoen.  

 

Na de drie incidenten in de haven van Terschelling kreeg de problematiek een urgent karakter. De zeesleepboot Holland is uitgerust met een unieke, direct omkeerbare 10-cilinder Werkspoor dieselmotor. Veilig en verantwoord manoeuvreren met de Holland in drukke havens met soms weinig ruimte, vraagt een flinke portie ervaring en vakmanschap. Door het teruglopende aantal ervaren vrijwilligers verdwijnt die ervaring ook langzaam. Het verbeteren van de manoeuvreer-eigenschappen van de oude Holland door een veelheid aan technische aanpassingen, is onbetaalbaar voor de stichting. 

Grondige analyse van al deze aspecten heeft ertoe geleid dat het bestuur helaas heeft moeten besluiten om met ingang van 2024 te stoppen met de huidige operationele exploitatie van de Holland.

 

Er wordt gezocht naar een nieuwe bestemming waarbij nadrukkelijk de uitgangspunten en doelen van de Stichting Zeesleepboot Holland worden meegewogen. Het unieke vaartuig dat een belangrijke periode markeert in de historie van zowel de zeesleepvaart als het eiland Terschelling moet worden behouden voor toekomstige generaties als tastbaar bewijs en basis voor de door te geven verhalen.

 

Als trouwe donateur, meesleper en sponsor heeft u de Holland vanaf het eerste uur ondersteund en ons in staat gesteld dit unieke varende monument in de vaart te houden. Na drie levens staat de Holland op dit moment voor de vierde fase in haar voortbestaan. Zoals gemeld laten wij onze doelstellingen niet zomaar los, maar een nieuwe waardige bestemming vinden voor de Holland, die past bij de doelen van de stichting, kost natuurlijk wel enige tijd. Om dit proces zo goed mogelijk vorm te geven willen wij in elk geval in 2024 heel graag onze activiteiten voor u continueren. De donateur- meesleper- en sponsordagen 2024 worden binnenkort gepland. Wij hopen dan ook op uw begrip en uw bijdrage in 2024 en treffen u dan graag aan boord. Voor wat betreft de nieuwe koers zullen wij u uiteraard op de hoogte houden. 

 

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur
van de Stichting Zeesleepboot Holland

Paul Melles
voorzitter

 

Foto: Edwin Kooren 


terug naar overzicht