Doelstelling

De stichting Zeesleepboot Holland heeft als doelstelling om de zeesleepboot Holland als varend erfgoed te behouden, herstellen en exploiteren. Daarbij wil zij zoveel mogelijk mensen in staat te stellen kennis te nemen van de Holland, haar geschiedenis en sociaaleconomische betekenis. Uitgangspunten hierbij zijn een cultuurhistorisch verantwoord bestendig gebruik en een financieel sluitende exploitatie.

De Stichting Zeesleepboot Holland is een officieel erkende algemeen nut beoogende instelling (ANBI) en beschikt over de Culturele ANBI status.

Steun

Stichting Zeesleepboot Holland wordt ondersteund door subsidiënten, sponsoren, captains partners, meeslepers en donateurs, en bovenal door een team enthousiaste vrijwilligers, waaronder volledig bevoegde zeelieden die met de kapitein en de bootsman werken aan het onderhoud en de instandhouding van het schip.

Wilt u ons steunen? Word dan vandaag nog donateur, meesleper of partner en werk zo mee aan het behoud van dit varend monument. 

Bestuur

Het bestuur van de stichting Zeesleepboot Holland wordt uitgeoefend door de heer Jos Zandhuis (voorzitter) de heer Jarig Langhout (secretaris) de heer Auke van der Meer (penningmeester) en de heer Frank Schipper. 

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht zijn de heer Fritz Conyn (voorzitter), de heer Age Offringa, de heer Sake Wijma en de heer Dick Sluis.

Adviseurs

Adviseurs van de Stichting Zeesleepboot Holland zijn de heer Willem Boot (historie en restauratie), de heer Kees Dekker (Stichting Guusjen, historie en archief), de heer Sjouke Veenstra, Allship Marine (technische zaken en restauratie), de heer Kees Noorman (commerciële zaken).

Comité van Aanbeveling

Leden van het comité van aanbeveling zijn de heer F.J. Paas (commissaris van de Koning in Groningen), de heer A.Th.H. van Dijk (commissaris van de Koning in Noord-Holland), de heer A.A.M. Brok (commissaris van de Koning in Fryslân), mevrouw A. Jorritsma-Lebbink (lid Eerste Kamer), mevrouw C.M. Sjerps (burgemeester van Harlingen), de heer M. Schrier (burgemeester van Vlieland), de heer R.S. Cazemier (waarnemend burgemeester van Terschelling), VADM R. Tas (Commandant Zeestrijdkrachten).

Stichting Zeesleepboot Holland

 

Postadres: Postbus 26, 8860 AA HARLINGEN

Bezorgadres: Droogstraat 3, 8861 SR HARLINGEN

Havenloods: Willemskade 5, 8862 RZ HARLINGEN

T: +31 (0)517 433 848

info@zeesleepbootholland.nl
www.zeesleepbootholland.nl

Rekeningnummer: IBAN NL 42 ABNA 062.71.42.052 / BIC ABNANL2A

BTW-nummer: NL 8104.76.204.B.01

KvK Noord-Nederland: 01089635

RSIN/Fiscaalnummer: 8104.76.204