Uw steun als waarborg voor het voortbestaan van de Holland

De aanschaf van de Holland en de diverse renovatierondes hebben inmiddels een financiële investering gevergd van een slordige drie miljoen euro. De investering van vele tienduizenden uren door de vrijwilligers daarbij niet meegerekend. Maar daarmee zijn we er niet. Ook voor restauraties en onderhoud in de toekomst is nog veel geld nodig. Alleen dan valt het voortbestaan van de Holland te waarborgen. Daarom roept de stichting u allen op om het doel van de stichting met ons uit te dragen. Het doel kan bereikt worden met de steun van vele vrijwilligers, Partners, Meeslepers, begunstigers en Vrienden. Uw steun dus.

Blijf of wórd Vriend, Meesleper, Partner of schenker.

Of zet het schip in voor een te organiseren dag of evenement!

Vriend van zeesleepboot Holland 

Als Vriend van de Holland heeft u een streepje voor. Heeft u iets met het schip en deelt u onze fascinatie voor de imposante Werkspoor dieselmotor? Gaat uw hart sneller kloppen wanneer de trossen los gaan en de Holland het ruime sop kiest? Dan is het misschien ook iets voor u om Vriend te worden! Lees meer...

Meesleper van de Stichting Zeesleepboot Holland 

In ongedwongen sfeer zakelijke contacten leggen en genieten van een dag varen op ons prachtige schip. Als Meesleper van Zeesleepboot Holland krijgt u daarvoor alle ruimte, zonder dat u met grote sponsorbedragen over de brug hoeft te komen. Meeslepers zijn partijen die de doelstelling van de stichting een warm hart toedragen. Dit kunnen onder andere bedrijven, instellingen of natuurlijke personen zijn. Lees meer...

Holland Captains Club

Als onderneming kunt u lid worden van de ‘Holland Captains Club’. Bij deze club sluiten bedrijven zich aan die zich sterk verbonden voelen met de Holland. Een club waarvan de leden in samenwerking met de Stichting zorg dragen voor het in de vaart houden van deze unieke zeesleper. Ook wordt door ieder lidmaatschap de oorspronkelijke staat van het schip behouden voor het nageslacht. En niet onbelangrijk, de Holland biedt volop meerwaarde voor uw bedrijf. Het merk van uw onderneming wordt versterkt, er wordt bedrijfstrots gecreëerd en u laat maatschappelijke betrokkenheid zien. Ook kan de Holland gebruikt worden tijdens nautische evenementen en als unieke locatie voor bijvoorbeeld relatieontvangsten, vergaderingen etc. Lees meer...

Schenken

Ons belastingstelsel kent voor officieel erkende ANBI-stichtingen als de Stichting Zeesleepboot Holland een bijzondere regeling. Kort gezegd houdt deze in dat u uw bijdrage voor de instandhouding van de zeesleepboot Holland aanzienlijk kunt verhogen, zonder dat het u meer geld kost. Lees meer...