voor- en achterdek

De dekken, ooit de werkvloer van de helden van de zeesleepboot Holland, vormen tegenwoordig de terrassen voor gasten. Op het voor- en achterdek kunnen de gasten het zeegevoel ervaren en is het vooral bij fraai weer perfect toeven. Desgewenst kan een deel van de dekken worden overdekt.

In de winter van 2005-2006 werden de dekken onderworpen aan een forse en kostbare renovatieronde.