Doelstelling

De stichting Zeesleepboot Holland heeft als doelstelling om de zeesleepboot Holland als varend erfgoed te behouden, herstellen en exploiteren. Daarbij wil zij zoveel mogelijk mensen in staat te stellen kennis te nemen van de Holland, haar geschiedenis en sociaaleconomische betekenis. Uitgangspunten hierbij zijn een cultuurhistorisch verantwoord bestendig gebruik en een financieel sluitende exploitatie.

De Stichting Zeesleepboot Holland is een officieel erkende algemeen nut beoogende instelling (ANBI) en beschikt over de Culturele ANBI status.

Steun

Stichting Zeesleepboot Holland wordt ondersteund door partners, subsidiënten, meeslepers en vrienden, maar bovenal door een team enthousiaste vrijwilligers, waaronder volledig bevoegde zeelieden die met de kapitein en manager werken aan de instandhouding en exploitatie.

Wilt u ons steunen? Word dan vandaag nog donateur, meesleper of partner en werk zo mee aan het behoud van dit varend monument. 

Bestuur

Het bestuur van de stichting Zeesleepboot Holland wordt uitgeoefend door de heer P. (Paul) Melles (voorzitter), de heer F. (Felix) van Beek (secretaris), de heer D. (Douwe) Bergsma (penningmeester), de heer G. (Gerrit) van Leunen de heer G. (Gerrit) Vlot (contactpersoon technische zaken), mevrouw H. (Hilda) Boesjes- Beljon.

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht zijn de heer mr. C.H.A. Collée (voorzitter) drs. J.W. Doeksen, de heer L. Bikkert.

Adviseurs

Adviseurs van de Stichting Zeesleepboot Holland zijn dhr. Willem Boot (historie en restauratie), dhr. Kees Dekker, Stichting Guusjen (historie en archief), dhr. Sjouke Veenstra, Allship Marine (technische zaken en restauratie), dhr. Kees Noorman (commerciele zaken).

Comité van Aanbeveling

Leden van het comité van aanbeveling zijn dhr. F.J. Paas (commissaris van de Koning in Groningen), dhr. A.Th.H. van Dijk (commissaris van de Koning in Noord-Holland), dhr. A.A.M. Brok (commissaris van de Koning in Fryslân), mevr. A. Jorritsma-Lebbink (lid Eerste Kamer), mevr. C.M. Sjerps (burgermeester van Harlingen), dhr. M. Schrier (burgermeester van Vlieland), mevr. C. M. van de Pol (burgermeester van Terschelling), VADM R. Tas (Commandant Zeestrijdkrachten) .

Stichting Zeesleepboot Holland

Postbus 26
8860 AA HARLINGEN

Bezorgadres
Droogstraat 3

8861 SR HARLINGEN

T: +31 (0)517 433 848

info@zeesleepbootholland.nl
www.zeesleepbootholland.nl

Rekeningnummer: IBAN NL 42 ABNA 062.71.42.052 / BIC ABNANL2A

BTW-nummer: NL 8104.76.204.B.01

KvK Friesland: 01089635

RSIN/Fiscaalnummer: 8104.76.204